Industriel visiondag på DTU

Mandag den 3. juni 2002

Virksomheder og institutioner med interesse for billedbehandling og visionsystemer inviteres til en informations- og demonstrationsdag, mandag den 3. juni 2002 på DTU i bygning 308. Den industrielle visiondag er arrangeret af instituttet Informatik og Matematisk Modellering (IMM).

Tema: Industriel vision

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsblanketten senest den 15. maj. Deltagergebyr på kr. 1500,- inkluderer deltagelse i det faglige program med udstilling, kompendium, forfriskninger og frokost. Deltagere inviteres endvidere til at udstille.

For medlemmer af Dansk Automationsselskab (DAu), Dansk Robotforening (DIRA) og Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre (DSAGM) er der et reduceret deltagergebyr på kr. 1300,-.

Praktiske informationer

 Kort

Program

8.00 Registrering, udstillinger, demonstrationer, kaffe og rundstykker.

9.00 Velkomst og introduktion.

9.10 Kamera teknologi til industriel vision. 9.55 Højhastighedsvision af transparente emner.

Direktør Jørgen Læssøe, JLI Vision A/S

10.30 Kaffepause, udstilling, demonstrationer.

10.45 Et 3D skanner-system til opmåling af møbelplader.

Direktør  Karsten Hartelius, Via Vision A/S

11.20 Microbotic-platformen -- Computervision til mikrohåndtering.

Civilingeniør Mads Paulin, Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet

11.50 Frokost, udstilling, demonstrationer.

13.30 Farvevision.

14.00 Multispektral billeddannelse. 14.30 Statistisk analyse af multispektrale data.

Lektor Allan Aasbjerg Nielsen, IMM, DTU

15.00 Pause

15.20 Anvendelse af billeddatabaser til klassifikation.

15.50 Diskussion og afslutning. 15.50 Udstillinger, demonstrationer, forfriskninger.

17.00 Visiondagen slutter

Sidste nyt

Check altid visiondagens webside http://visiondag.dtu.dk


Last  modified March 23, 2002

For further information, please contact, Jens Michael Carstensen, IMM, Bldg. 321, DTU
Phone: (+45) 4588 1433. Fax: (+45) 4588 2673, E-mail: jmc@imm.dtu.dk